Personvern

Systemet er diskret konstruert slik at sensoren sender et varsel til pleierens smarttelefon/nettbrett ved behov for bleieskift. For å ivareta personsikkerheten er ikke sensoren koblet opp til navn i IT systemet, men for eksempel romnummer eller alias. Dette sørger for at alle pasientene er anonymisert for å ivareta personvern og verdighet for pasientene.