Vidar.gründerprisen.jpg

OM SENSCOM

SensCom AS ble grunnlagt av Vidar Rinde Halvorsen.

Diaper Sens er et resultat av flere års utvikling av en idé Vidar Rinde Halvorsen fikk i perioden han hadde barn som gikk i barnehage. Noen år senere ble hans mor pleietrengende og flyttet inn på sykehjem. Der fikk han selv oppleve hvordan det var å være pårørende og se hvordan bruk av inkontinensprodukter påvirket hverdagen til beboerne. Dessverre viste det seg at problemene og konsekvensene var større på sykehjem enn i barnehage.

Som vitne til sår, urinveisinfeksjoner, lekkasjer, lukt, søvnproblemer og følelsen av at hans mor opplevde tap av verdighet, var han ikke lenger i tvil. Han ville utvikle en metode som digitalt kunne måle og varsle omsorgspersonell når beboerne hadde behov for skift av inkontinensprodukt.  

Etter år med forskning og utviklet i tett samarbeid med helsepersonell ble Diaper Sens Solution til, og er nå klar til bruk på sykehjem og omsorgsinstitusjoner.

 

Målet er økt verdighet og livskvalitet til de pleietrengende, trygghet for pleiere og pårørende.

Motto :  Man skal ikke jobbe raskere, men smartere. 

 

 

Høsten 2019 mottok Vidar både Gründerprisen og publikumsprisen under Gründeruka Vestfold.