FORDELER

BEBOERE

Uavbrutt søvn

Mange beboere opplever å bli vekket unødig om natten for sjekk av inkontinensproduktet, fordi det er faste runder for skift. Mange beboere vil oppleve bedre livskvalitet og helse om de kunne sove uavbrutt.

Reduksjon av situasjoner som kan oppleves som vanskelige

Beboere som har inkontinens- og kommunikasjonsutfordringer, vil kunne føle situasjoner i forbindelse med bruk av inkontinensprodukter som både psykisk og fysisk anstrengende.

Eliminering av lekkasjer kan bidra til økt verdighet og livskvalitet

Redusert forekomst av urinveisinfeksjoner, sår og sårutvikling

Diaper Sens teknologien kan enkelt tilpasses den enkelte beboer ved at varslingsnivåene justeres i henhold til stell og tilsynsbehov. Beboere med hyppig urinveisinfeksjoner, sår og sårutvikling vil dermed bli skiftet etter behov og ikke etter klokken for et mer nøyaktig og individuelt behandlingsløp.

Optimalisering av skift for beboernes beste.

‍Stell og skift av inkontinensprodukt oppleves spesielt anstrengende for enkelte beboere. I slike tilfeller er det viktig at man eliminerer unødvendige skift av tørre inkontinensprodukter. 

ANSATTE 

Digital assistent som er enkel å bruke og hjelper ansatte til å prioritere arbeidsoppgaver
.

Pleieren får  et diskret digitalt varsel når en beboer har behov for tilsyn i form av et nytt inkontinensprodukt. Dette gir deg tid til varme hender og andre arbeidsoppgaver i en ellers hektisk hverdag.  

Unngår unødvendig forflytninger av beboere

‍Diaper Sens kan eliminere behov for helskift av seng etter lekkasje. Dette gjør at du unngår  midlertidige forflytninger av beboere som kan gjøre arbeidshverdagen din mindre fysisk krevende.

Motiverende å jobbe med beboere som oppnår bedre livskvalitet og verdighet

Beboere med dårlig søvnkvalitet og smerter fra sår og urinveisinfeksjoner får det naturlig nok bedre uten disse plagene. Dette kan bidra til økt livskvalitet som kan gjenspeiles i økt samarbeidsvilje og livsglede.

 

Inspirerende å jobbe et sted som tenker
innovasjon og nytenkning

Mange sykehjem gjør en stor innsats innenfor velferdsteknologi for å gjøre økningen av eldre håndterbart for dere som jobber i omsorgssektoren. Mange syntes det er inspirerende og givende å få jobbe i et miljø som tenker fremtidsrettet og de mulighetene det gir dere i form av faglig utvikling og fremtidige jobbmuligheter.