Gevinster

Diaper Sens gir bedre livskvalitet til brukere, trygghet for pårørende, en enklere hverdag for ansatte, i tillegg til bedre ressursbruk av tilgjengelig arbeidskraft.

For brukere

Uavbrutt søvn

I dag sjekker som regel omsorgspersonell bleiene en til to ganger på natten ved å stikke hånden inn under bleien for å kontrollere om den må skiftes. Kontrollen gir pasienten dårlig søvnkvalitet og oppleves forstyrrende.


Fravær av situasjoner som kan oppleves som vanskelige

Pasienter som har inkontinens- og kommunikasjonsutfordringer, vil kunne føle ulike situasjoner som fysisk og psykisk anstrengende. Det kan være alt fra sengevæting, usikkerhet i sosiale situasjoner og tilvenning av hjelpemidler ved inkontinens.


Redusert forekomst av sår hud, infiserte sår og urinveisinfeksjoner

Diaper Sens teknologien kan enkelt tilpasses den enkelte pasienten ved at varslingsnivåene reguleres i henhold til stell og tilsynsbehov. Alarmnivået for pasienter med urinveisinfeksjoner og/eller sår hud vil varsle omsorgspersonellet på lave fuktighetsnivåer. For pasienter med plagsomme sår i underlivet, kan intervallet på bleieinspeksjonen være så hyppig som hvert kvarter for å redusere smerte og utvikling av plagene.


Redusere / optimalisere bleieskift for å skåne pasientene

Stell og bleieskift kan være utmattende for pasientene. Diaper Sens sørger for at bleiene blir skiftet etter behovet til den enkelte pasient. Enkelte pasienter blir også medisinert for å kunne gjennomføre stell og da er det særlig viktig at bleiestellet optimaliseres.


Reduksjon av utagerende atferd i forbindelse med inspeksjon og stell

Enkelte pasienter reagerer negativt i forbindelse med inspeksjon og skift. Ved bruk av Diaper Sens så reduseres utagerende atferd fordi pasientene aksepterer at skiftet må gjennomføres fordi det har gått en alarm og det er et behov for å bytte.


Kartlegging av søvnmønster

Mikrobevelgenssensoren kartlegger søvnmønster til hver enkelt pasient / beboer som er viktig informasjon for ansatte og pårørende.


For ansatte

Digital assistent som er enkel å bruke og hjelper ansatte til å prioritere arbeidsoppgaver

Ansatte får beskjed om når pasientene trenger tilsyn og stell. De slipper blant annet å gjennomføre inspeksjon / kontroll av bleier (både på dagtid og om natten), noe som oppleves forstyrrende, for både ansatte og pasienter. Diaper Sens vil også kunne eliminere eventuelle tvil ved mangelfull dokumentasjon av foregåtte bleieskift.


Unngår tunge løft av pasienter og forflytninger

Diaper Sens kan eliminere behov for helskift av seng etter sengevæting. Dette gjør at ansatte slipper midlertidige forflytninger av pasienter, dvs. tunge løft. Fravær av tunge løft bidrar til mindre fysisk belastning for ansatte som igjen kan speiles i sykefravær og yrkesaktivitet.


Motiverende å jobbe med uthvilte og mer fornøyde pasienter og pårørende

Pleierne påpeker at det er motiverende å jobbe med uthvilte pasienter. Dette smitter også over på de pårørende, da de ser at deres kjære blir godt ivaretatt. 


Inspirerende å jobbe et sted som tenker innovasjon og nytenkning

Mange ansatte opplever det som inspirerende å jobbe i miljøer som er fremtidsrettet og som anerkjenner hvilke muligheter teknologi gir for å øke kvaliteten på omsorgstjenestene.


Ta kontakt

For informasjon om de økonomiske aspektene ved Diaper Sens, ta kontakt med Vegard Urnes.
Bettina Lundkvist
+47 971 18 051
bettina@senscom.no
Bjørnar Godt Daae
+47 91 35 92 92
bjornar@senscom.no
Vidar Rinde Halvorsen
+47 901 66 488
vidar@senscom.no
Vegard Urnes
+47 905 85 432
vegard@senscom.no