Bleiesensor som varsler om nødvendig tilsyn
Verdighet, livskvalitet og trygghet
Økt verdighet og livskvalitet for pasientene gjennom uavbrutt søvn, reduserer risiko for sår hud og infeksjoner.
Diaper Sens skaper trygghet for pasienter, ansatte og pårørende.
Unngå kostnader og frigjør personell til omsorg
Teknologien synliggjør pasientenes behov for tilsyn og stell. Hindrer unødvendige fysiske sjekker som kan oppleves forstyrrende for pasienter. Diaper Sens eliminerer kostnader ved helskift av seng og reduserer kostnader forbundet med sårbehandling.
monteres utvendig på alle type bleier
Fleksibel sensor som festes på utsiden av bleien for økt komfort. Varslingsnivå tilpasses individuelle behov. Varsel sendes trådløst til personell som enkelt kan lese og hente ut historikk. Gjenbrukbar og brukervennlig.
  • Trygghet for pasienter, ansatte og pårørende
  • Økt verdighet og livskvalitet for pasientene
  • Kostnadsbesparende sensorteknologi
  • Bedre arbeidshverdag for ansatte
Det er ikke riktig at målet er å spare penger. Her er noen av fordelene ved bruk av teknologien for beboere:

Mange av våre beboere har kognitiv svikt. Dette kan hindre dem i å kommunisere sine hjelpebehov. Elektronisk varsling av behov for bleieskift kan dermed hindre smertefulle infeksjoner og andre tilstander for beboere.

Samtidig kan man unngå vekking nattetid for fysisk sjekk av bleie, og dermed øke søvnkvaliteten og ivareta retten til privatliv.
Oslo kommune
Vi slipper å vekke pasienten for å bytte bleie hvis det ikke er behov
Ansatt, Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter
En sak er produktet, og en annen ting er de nye arbeidsprosessene – dette medfører nye måter å jobbe på
Oslo kommune

Gevinster

Diaper Sens gir bedre livskvalitet til brukere, trygghet for pårørende, en enklere hverdag for ansatte, i tillegg til bedre ressursbruk av tilgjengelig arbeidskraft.
Les mer

Samarbeidspartnere

Kontakt

Vegard Urnes
+47 905 85 432
vegard@senscom.no
Vidar Rinde Halvorsen
+47 901 66 488
vidar@senscom.no
Bjørnar Godt Daae
+47 91 35 92 92
bjornar@senscom.no
Bettina Lundkvist
+47 971 18 051
bettina@senscom.no